peníze

Index daňové spolehlivosti: Jak se efektivně bránit proti nekorektně přidělenému statusu nespolehlivého subjektu

Finanční správa začala doručovat daňovým poplatníkům oznámení o přidělení indexu daňové spolehlivosti. Problém je, že v případě sporných výsledků daňových kontrol nemá finanční správa definovaný postup, jak „ošetřit” reputační rizika vyplývající z nekorektně přiděleného statusu nespolehlivého subjektu. Daňová odbornice dokonce říká, že špatné hodnocení v indexu daňové spolehlivosti by mohlo být až protiústavní.

Index daňové spolehlivosti se třemi stupni zveřejněn do 30.9.
Finanční správa chce do konce září 2022 rozeslat každému poplatníkovi, který je registrován pro daň z příjmů a podniká, oznámení o přidělení indexu daňové spolehlivosti. Celkově půjde o více než 600 tisíc hodnocení veřejně dostupných na webu FS SR v části Informační seznamy, které budou zveřejněny v prodlouženém termínu od 30.9.2022.

Index daňové spolehlivosti funguje v určité formě na Slovensku již od roku 2018 a měl za cíl sloužit jako nástroj pro dobrovolné plnění daňových povinností vůči Finanční správě ze strany firem. Až do 1.1.2022 nebylo hodnocení daňových subjektů transparentní a podmínky pro výpočet indexu nebyly zveřejněny. Novelou Daňového řádu s účinností od 1.1.2022 se index daňové spolehlivosti změnil z neveřejného na veřejný, čímž se měla zajistit transparentnost hodnocení daňových subjektů.
Nově bude každý poplatník zařazen do skupiny vysoce spolehlivý, spolehlivý nebo nespolehlivý. Rozdělování do skupin má proběhnout na základě plnění daňových povinností (podávání přiznání a výkazů ve lhůtě), včasného plnění oznamovacích povinností, placení daní, záloh a pokut, správně vypočtené výše daně v daňovém přiznání. Podrobná kritéria jsou uvedena zde. Sporným momentem však je, že do indexu vstupují i ​​výsledky daňových kontrol.

Proč je výsledek daňové kontroly při indexu problém
„V mnoha případech se stává, že správce daně má odlišný názor na výklad daňových předpisů než firmy a zastupující daňoví poradci. V těchto případech se firmy musí bránit až soudní cestou, avšak než soud rozhodne, „přischne“ firmám nálepka nespolehlivého daňového subjektu. Z tohoto hodnocení pak plynou různé malusy, přihoršení při vyměřování pokut a také reputační riziko,“ hodnotí nastavení indexu daňové spolehlivosti Ľubomíra Murgašová, daňová manažerka poradenské společnosti Grant Thornton.

Podle současného nastavení není vůbec jasné, jak se finanční správa postaví k situacím, kdy soud dá ve sporu firmě za pravdu. „Bude finanční správa zpětně korigovat udělené malusy či případně vyměřované pokuty? Jakým způsobem vykompenzuje finanční správa firmě nekorektně přidělený index daňově nespolehlivého subjektu? Obávám se, že firmě nezůstane nic jiného, ​​než u soudu problematicky prokazovat, že na základě neoprávněně přiřazeného indexu jí vznikla finanční nebo jiná újma. Takhle by to však nemělo být. Nedomyšlený systém povinné daňového indexu může být dalším krokem, který sníží zájem firem o podnikání na Slovensku a zhorší konkurenceschopnost země,“ zdůrazňuje Ľ. Murgašová.

Potenciálně protiústavním momentem je fakt, že aktuální index se bude sestavovat podle plnění povinností poplatníka za pět let zpětně (2017-2021), tedy za období, kdy index v současné podobě ještě nefungoval. „Daňovníci například nemohli vědět, že opožděné plnění jejich daňových povinností bude mít v budoucnu pro ně takové následky. Retroaktivita, neboli zpětná účinnost legislativy, je v rozporu s právní jistotou, kterou garantuje ústava. Tímto stát zasahuje do legitimních očekávání podnikatelů,“ vysvětluje Ľubomíra Murgašová.

Jak vypadá index daňové spolehlivosti a co hodnotí (všechny detaily o indexu)
Rámcová kritéria pro určení indexu daňové spolehlivosti jsou stanovena vyhláškou Ministerstva Financí SR a zveřejněna na stránce finanční správy. V upraveném paragrafovém znění Daňového řádu je zase určeno, komu a jakým způsobem Finanční správa doručí oznámení o indexu daňové spolehlivosti, jaké následky – ať už benefity nebo malusy – vyplývají ze získaného hodnocení, a zároveň, jakým způsobem má poplatník možnost se proti přiřazenému indexu bránit .

Conceptual business illustration of upcoming business problem metaphor with falling domino and businessman silhouette. Minimalistic vector eps 10 illustration

Koho se index daňové spolehlivosti týká a jakým způsobem o něm budou daňové subjekty informovány
Index daňové spolehlivosti se týká poplatníků, kteří byli zřízeni za účelem podnikání a zároveň jsou registrováni pro účely daně z příjmů na Slovensku. Oznámení o indexu daňové spolehlivosti finanční zpráva zasílá poplatníkovi po dvou letech, odkdy byl zaregistrován pro daň z příjmů.

Další články autora

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat